dinsdag 1 november 2016

Đức kiểm soát việc doanh gia Trung Quốc sang mua công tyvideo

Đức kiểm soát việc doanh gia Trung Quốc sang mua công ty

Chính phủ Đức đang tìm cách giảm bớt tình trạng hàng loạt các công ty Đức bị công ty Trung Quốc sang mua, dù rằng hành động này có thể làm Bắc Kinh giận dữ.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen