vrijdag 11 november 2016

Tổng Thống Mỹ Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa - Giờ Giải ảo)

Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (1)

thumb-new-pres-576
Tỷ phú Donald Trump vừa đắc cử là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ trước sự kinh ngạc của thế giới và ngược với dự đoán của giới thăm dò ý kiến.

Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (2)

thumb-new-pres-576
Tỷ phú Donald Trump vừa đắc cử là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ trước sự kinh ngạc của thế giới và ngược với dự đoán của giới thăm dò ý kiến.

Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (3)

trump_win_1024
Chiến thắng của ông Trump cho thấy các chuyên gia và chính khách hàng năm vẫn họp thượng đỉnh để nói về kinh tế toàn cầu đã bị quần chúng bất mãn ở dưới lật đổ

Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (4)

trump_win_1024
Chiến thắng của ông Trump cho thấy các chuyên gia và chính khách hàng năm vẫn họp thượng đỉnh để nói về kinh tế toàn cầu đã bị quần chúng bất mãn ở dưới lật đổ

http://www.nguoi-viet.com/nguoi-viet-television/tan-cong-dien-toan-dong-loat-vao-nam-ngan-hang-lon-cua-nga/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen