maandag 21 november 2016

Việt Nam : Nạn "cường hào" cướp đất của dân : Nỗi đau...mất đất

Nỗi Đau Mất Đất (1/3)

noi-dau-mat-dat-thumb-1-3-576
Vào giữa thập niên 1990, toàn bộ Việt Nam thay đổi hành chính về việc sở hữu nhà đất. Đã có không biết bao nhiêu vụ cưỡng chế đất xãy ra trên khắp cả 3 miền đất nước. Nước mắt đã rơi và máu đã đổ…
Read more

Nỗi Đau Mất Đất (2/3)

noi-dau-mat-dat-thumb-2-3-576
Vào giữa thập niên 1990, toàn bộ Việt Nam thay đổi hành chính về việc sở hữu nhà đất. Đã có không biết bao nhiêu vụ cưỡng chế đất xãy ra trên khắp cả 3 miền đất nước. Nước mắt đã rơi và máu đã đổ…

Nỗi Đau Mất Đất (3/3)

noi-dau-mat-dat-thumb-3-3-576
Vào giữa thập niên 1990, toàn bộ Việt Nam thay đổi hành chính về việc sở hữu nhà đất. Đã có không biết bao nhiêu vụ cưỡng chế đất xãy ra trên khắp cả 3 miền đất nước. Nước mắt đã rơi và máu đã đổ…

http://www.nguoi-viet.com/nguoi-viet-television/noi-dau-mat-dat-13/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen