vrijdag 11 november 2016

"thánh chửi" Lisa Phạm..."chửi cha" bọn dư luận viên...'bưng bô" cho DCSVN + "tay sai việt cộng" Phoenix Huỳnh....chọc giận "thánh chửi" Lisa Phạm+Trang Lê

https://www.facebook.com/lisapham1993/videos/1224024854324262/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen