maandag 21 november 2016

Hoa Kỳ : Từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa - Giờ Giải ảo)

Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (1/4)

ch-to-dc-576
Có những người Mỹ đòi sửa lại tổ chức bầu cử, như tờ báo lý luận của trí thức Dân Chủ là The New Republic có trình bày khá công phu. Chúng ta nên hiểu sao về chuyện này?

Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (2/4)

ch-to-dc-576
div class=”video-container”> Có những người Mỹ đòi sửa lại tổ chức bầu cử, như tờ báo lý luận của trí thức Dân Chủ là The New Republic có trình bày khá công phu. Chúng ta nên hiểu sao về chuyện này?

Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (3/4)

hoa_ky_1024
Vai trò của Cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống. Chuyện khá rắc rối nên cũng cần giải ảo

Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (4/4)

hoa_ky_1024
Vai trò của Cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống. Chuyện khá rắc rối nên cũng cần giải ảo

http://www.nguoi-viet.com/nguoi-viet-television/noi-dau-mat-dat-23/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen