vrijdag 23 september 2016

Video : Tại sao Duterte đấu dịu với Obama? + "Vạ miệng" do thói quen..."chửi thề" của ông Duterte (Ngô Nhân Dụng)

Lá cờ Mỹ trong Thế Chiến 2 đấu giá được $514,000

03-us-flag-in-d-day-576

http://www.nguoi-viet.com/nguoi-viet-television/diem-tin-buoi-sang-ngay-23-thang-9-nam-2016/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen