vrijdag 2 september 2016

Video : CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở NAM CALIFORNIA BIỂU TÌNH ỦNG HỘ TINH THẦN GIÁO PHẬN VINH

Saigon Broadcasting Television Network
=> Xem video xin bấm vào đây :  August 30 at 2:00am
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở NAM CALIFORNIA BIỂU TÌNH ỦNG HỘ TINH THẦN GIÁO PHẬN VINH
Vào chiều thứ Bảy 27/8/2016 Phong Trào Hải Ngoại Bảo Vệ Môi Sinh Và Chủ Quyền Việt Nam gồm có nhiều hội đoàn, đoàn thể, đã tổ chức buổi xuống đường để biểu tình và thắp nến ủng hộ tinh thần người dân trong nước nói chung và giáo phận Vinh nói riêng. Cuộc xuốn đường đã được sự tham dự của hàng ngàn đồng hương các vị lãnh đạo tinh thần và các vị dân cử địa phương.
-2:23
https://www.facebook.com/SBTNOfficial/videos/1087091358047811/
Click for more
12K Views


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen