donderdag 1 september 2016

Phát minh tân kỳ cho...người nghèo : Máy điều hòa không khí bằng... chai nhựa, không cần điện !


Teleprogreso Mi canal shared PlayGround's video.
(Xem video bằng cách bấm vào chữ "video" ở trên)
Aire acondicionado sin energía.
Click for more
Posted by PlayGround
23,606,365 Views
23,606,365 Views

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen