dinsdag 9 mei 2017

Việt Nam : Video những cuộc Dâng Hoa...hoành tráng kính Ðức Mẹ Maria trong Tháng Hoa 2017 của các giáo dân Công giáo khắp 3 miền Bắc+Trung+Nam

  1. Dâng hoa kính Đức Mẹ - Giáo xứ Trung Thành 2017 - GP Bùi Chu - Duur: 36:47.

    • 2 dagen geleden
    • 8.981 weergaven
    Dâng hoa kính Đức Mẹ - Giáo xứ Trung Thành - Giáo phận Bùi Chu 2017 Hải Vân, Hải Hậu ngày 6 tháng 5 năm 2017 Video: Mai ...
    • Nieuw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten