maandag 22 mei 2017

Vẻ Vang Dân Việt : Phi Đoàn Trưởng Thiếu Sinh Quân Không Quân Hoa Kỳ 14 tuổi Anh Thư Pham

Nguyễn Quang DuyFollow
18 hrs
Vẻ Vang Dân Việt - Phi Đoàn Trưởng Thiếu Sinh Quân Không Quân Hoa Kỳ
Mới thoáng nhìn em, không ai có thể ngờ một cô bé nhí nhảnh, dễ thương lại là Phi Đoàn Trưở...ng Thiếu Sinh Quân Không Quân trẻ nhất trong lịch sử Thiếu Sinh Quân Không Quân Hoa Kỳ, từ năm 1941 đến nay! cô bé 14 tuổi này tên là Anh Thư Pham!
Tôi chưa có được vinh hạnh gặp mặt em, nhưng trên con đường đi tìm tòi, học hỏi về lịch sử của VNCH, tôi có diễm phúc được biết đến thân phụ của em, anh Thu Pham, anh là con trai của thiếu tá Phạm Châu Tài liên đoàn 81 BKD..! Anh Thu Pham cũng là sĩ quan không lực Mỹ ,có tham gia trận bão táp sa mạc đánh Iraq năm 91! "Hổ Phụ Sinh Hổ Tử" thật là không sai tý nào!
Xin cảm ơn đời và cảm ơn nền VNCH đã sinh ra những vị anh hùng để rồi truyền thống "Cha truyền con nối" mãi mãi được trường tồn!
Tôi thật là tự hào là người Việt Nam! Cảm ơn anh Thu Pham đã nuôi dưỡng Anh Thư thật là giỏi! Thanh Ngọc cũng được biết, hai em trai kế của Anh Thư cũng giỏi không kém gì chị!
Thanh Ngọc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten