zaterdag 13 mei 2017

Video : Ðức giáo hoàng Phanxicô hành hương Fatima (Bồ Ðào Nha) kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ Maria hiện ra ngày 13-5-2017 + Thánh lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco


Geen opmerkingen:

Een reactie posten