maandag 15 mei 2017

Video : Hàng ngàn giáo dân Nghệ An... xuống đường chặn quốc lộ 1 để giải cứu linh mục Nguyễn đình Thục và đòi thả blogger Hoàng Bình + Cảnh đàn áp


Geen opmerkingen:

Een reactie posten