dinsdag 2 mei 2017

Video Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 ở Almere (The Netherlands) (5 videos)

Video Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 ở Almere (The Netherlands) (5 videos) :

Cộng đồng Người Việt ở Hòa Lan tổ chức Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 ở Almere (Netherlands) trong khuôn viên Chùa Vạn Hạnh.
* The Vietnamese community in the Netherlands celebrated the Boat People Day on April 30, 2017 in Almere (The Netherlands) in the Van Hanh Pagoda's courtyard.

Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 in Almere - 1. Lời cầu nguyện của các Tôn Giáo
15:06

Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 in Almere - 2. Phát biểu của các hội đoàn
16:52

Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 in Almere - 3. Ban Xây Tượng Ðài Thuyền Nhân+Giới trẻ
9:17

Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 in Almere - 4. Dâng hương tưởng niệm
7:43

Ngày Thuyền Nhân Hòa Lan 30-4-2017 in Almere - 5. Tiệc trà họp mặt Ðồng Hương
door TulipGarden5 

*  Playlist : Lễ Khánh thành Tượng Ðài Thuyền Nhân ở Almere (Hòa Lan) ngày 30-4-2016 :   https://www.youtube.com/playlist?list=PL191yhhWt6pVYhOmljfx1zUh637ommoKO


Geen opmerkingen:

Een reactie posten