donderdag 1 juni 2017

Video : Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, giáo phận Đà Lạt, ngày 31-5-2017

  1. Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt - Duur: 3:35:45.

   • Gestreamd: 1 dag geleden
   • 35.017 weergaven
   Nguồn: WGPSG Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 7g30.
   • Nieuw
  2. Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 13:21.

   • 1 maand geleden
   • 28.780 weergaven
   Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Bảy 08-04-2017 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại ...
  3. Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Tân Giám Mục Phó Giáo phận Đà Lạt - Duur: 8:01.

   • 1 maand geleden
   • 6.468 weergaven
   Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Tân Giám Mục Phó Giáo phận Đà Lạt Ngày 8-4-2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông ...
  4. Ý nghĩa Khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 5:40.

   • 1 week geleden
   • 2.420 weergaven
   Ý nghĩa Khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Phó ...
  5. Thổ lộ Của vị Linh Mục về Vị Tân Giám Mục Phó Gp. Đà Lạt Đc. Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 8:44.

   • 1 maand geleden
   • 13.411 weergaven
   Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân Giám Mục Phó Đàlạt VATICAN. Ngày 8-4-2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ...
  6. Các Giám mục chúc mừng Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 10:02.

   • 1 dag geleden
   • 5.497 weergaven
   Các Giám mục chúc mừng Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phó Giáo Phận Đà ...
   • Nieuw
  7. Đức cha Tân Giám mục phó Đà Lạt-Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 3:15.

   • 1 maand geleden
   • 1.129 weergaven
   Đức cha Tân Giám mục phó Đà Lạt-Đaminh Nguyễn Văn Mạnh -Ngày 8-4-2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã bổ ...
  8. Nghi Thức Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt - Duur: 47:46.

   • 1 dag geleden
   • 2.017 weergaven
   Nghi Thức Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt Mời mọi người cùng Đăng ...
   • Nieuw
  9. Tiểu sử Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 1:19.

   • 2 weken geleden
   • 1.288 weergaven
   Tiểu sử Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Khẩu hiệu Giám mục: "Mẹ và mục tử" Sinh ngày 12-8 năm 1955 tại Cần Thơ, theo ...
  10. Phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 6:01.

   • 1 week geleden
   • 4.008 weergaven
   Phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Có hai từ trong tựa đề một tập sách nhỏ của Đức Thánh Cha Gioan ...
  11. Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 10:05.

   • 1 uur geleden
   • 52 weergaven
   Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Thánh Lễ được cử hành vào lúc 08g30 ngày 31.5.2017 tại Trung ...
   • Nieuw
  12. Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt - Duur: 2:22:41.

   • 1 dag geleden
   • 210 weergaven
   Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt.
   • Nieuw
  13. Bài Giới Thiệu của Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 5:52.

   • 2 jaar geleden
   • 3.217 weergaven
   Bài Giới Thiệu của Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh về quá trình chuẩn bị của Đan Viện Cát Minh Tê-rê-xa Đàlạt.
  14. Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt khẩn trương chuẩn bị Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục. - Duur: 13:15.

   • 5 dagen geleden
   • 3.809 weergaven
   Nghệ Nhân Thành Trung cùng một số anh em cộng tác đang khẩn trương thiết kế và trang trí Lễ Đài tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt ...
   • Nieuw
  15. Đức Tân Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cám ơn HĐGMVN và Cộng đoàn Dân Chúa Gp. Đà Lạt - Duur: 8:46.

   • 1 dag geleden
   • 48 weergaven
   Đức Tân Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cám ơn HĐGMVN và Cộng đoàn Dân Chúa Gp. Đà Lạt Tại TTMV GP. Đà Lạt ...
   • Nieuw
  16. Đan Viện Cát Minh Đà Lạt được thành lập - Duur: 1:24:41.

   • 1 jaar geleden
   • 13.047 weergaven
   Thánh Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Đan Viện Cát Minh Đà Lạt do Đức TGM Leopoldo Girelli chủ sự vào lúc 09g30 ngày ...
  17. Hội nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Nha Trang - Duur: 4:48.

   • 1 maand geleden
   • 10.907 weergaven
   Hội nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Nha Trang Như đã ấn định tại Đại hội lần thứ XIII, Hội nghị thường niên kỳ I/2017 ...
  18. Đức TGM Leopoldo Girelli chúc mừng Đức Tân Giám mục Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Duur: 7:20.

   • 1 dag geleden
   • 321 weergaven
   Đức TGM Leopoldo Girelli chúc mừng Đức Tân Giám mục Phó và Dân Chúa Giáo Phận Đà Lạt TTMV Đà Lạt 31.5.2017.
   • Nieuw
  19. Tư liệu: Lễ tấn phong giám mục của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn ngày 3/12/1991 - Duur: 13:00.

   • 5 maanden geleden
   • 12.117 weergaven
   Lễ tấn phong giám mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt ngày 3 tháng 12 năm 1991. Đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn nhơn được ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten