woensdag 21 juni 2017

Việt Nam : Quốc hội thông qua điều luật..."quái đản" : Luật sư phải tố cáo thân chủ

Quốc hội thông qua điều 19 BLHS: Luật sư tố cáo thân chủ

Phiên xử blogger Basam Nguyễn Hữu Vinh cùng người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý tại tòa án Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2016.
Phiên xử blogger Basam Nguyễn Hữu Vinh cùng người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý tại tòa án Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2016.
AFP photo

Quốc hội Việt Nam chiều ngày 20 tháng 6 thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, trong đó có Điều 19 bị giới luật sư phản đối mạnh mẽ.
Cụ thể đối với Điều 19, Bộ Luật sửa đổi theo hướng thu hẹp hơn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa về hành vi không tố giác tội phạm như sau: Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa.
Ngoài ra, luật sửa đổi cũng quy đinh về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với một số tội danh. Theo đó, những người này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng đối với 3 tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Ý kiến (0)

http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/lawyers-who-not-denounce-certain-criminals-will-be-held-criminally-responsible-06202017094256.html

  1. LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 179 : Luật sự VN giờ la làng vì không có thân chủ nào tỡi văn phòng . - Duur: 51:03.

   • Gestreamd: 2 uur geleden
   • 1.008 weergaven
   Chương Trình Live Tream : Khai Dân Trí Số 179 - Lisa Phạm - Ngày : 21/06/2017 . - Được phát sóng vào lúc 19h ( Giờ Việt Nam ) ...
   • Nieuw
   https://www.youtube.com/results?search_query=Khai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91+179
https://tulipgarden9.blogspot.com/2017/06/chuoi-video-lisa-pham-chong-viet-cong.html

Chuỗi Video "LISA PHAM chống việt cộng..."bán nước"+Khai Dân Trí [từ số 001 tới 177 : Tưởng niệm Ngày Quân Lực VNCH 19-6]

Playlist 2017-6_LISA PHAM chống việt cộng..."bán nước"+Khai Dân Trí  [177--001]
https://www.youtube.com/playlist?list=PL191yhhWt6pVAGg-qWCvP18Ol-JoQXWZV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten