vrijdag 16 juni 2017

Video : Quảng Bình thất thủ do bị hàng ngàn giáo dân Cồn Sẻ bao vây, làm loạn Ủy Ban Nhân Dân & áp đảo lãnh đạo Ủy Ban đòi thanh toán tiền đền bù Forrmosa.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten