zondag 9 april 2017

Video : Việt Nam : Biểu tinh 9-4-2017 ở Sài Gòn+dân Hà Tĩnh mang "cờ vàng 3 sọc đỏ" đi đòi Quyền Sống+đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa Formosa+Cứu Biển nhiễm độc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten