zondag 9 april 2017

Tiểu sử các Nhạc Sĩ của "70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000) " (95 mp3)


70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000)


Nội dung: 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam(1930 – 2000) một chương trình đặc biệt được Hoài Nam chia ra làm 3 giai đọan với 5 thế hệ nhạc sĩ.Giai đọan thứ nhất là từ năm 1930 cho đến năm 1946 với những bản nhạc tình bất hủ của những tên tuổi lẫy lừng thuộc thế hệ nhạc sĩ tiên phong Văn Phụng, Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Thẩm Óanh, Đòan Chuẩn, Đặng thế Phong, Nguyễn Thiện Tơ, Phạm Duy, Hòang Trọng, Ngọc Bích, Anh Việt, Lâm Tuyền , Lê Thương . . . Đây cũng là thời kỳ của những bài hát mà các nhạc sĩ Lê Thương, Hòang Nguyên gọi là tiếng hát những ngày chưa chiến tranh hay nhạc tiền chiến mà chúng ta thường gọi, dù tên gọi này không được chính xác lắm.Giai đọan thứ hai là từ năm 1954 cho đến 1975, lấy dấu mốc Hiệp Định Geneve 1954 cho đến biến cố lịch sử 30/4/1975. Trong giai đọan này, Hoài Nam còn chia ra làm 2 thời kỳ : thời kỳ 1 là từ những ngày tháng miền Nam tương đối còn thanh bình với những nhạc sĩ thế hệ thứ hai như Hòang Nguyên, Hòang Trọng, Ngọc Bích, Xuân Tiên, Lê Trọng Nguyễn, Hòang Thi Thơ v.v cho đến giữa những năm 60s. Thời kỳ 2 là khi cuộc chiến tranh trở nên khốc liệt với sự ra đời của thế hệ nhạc sĩ thứ ba như Trịnh Công Sơn, Minh Kỳ, Hòai linh, Trúc Phương, Khánh Băng, Y Vân v..v.. Đây cũng là giai đọan Hoài Nam đầu tư công sức vào nhiều nhất với số lượng 55 episodes so sánh với 17 episodes của giai đọan 1 và 21 episodes cho giai đọan 3.Giai đọan thứ ba là từ sau 1975 cho đến 2009 với các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ tư như : Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Nam Lộc, Nguyễn Ánh 9, Lê Tín Hương v..v.. và thứ năm như Trúc Hồ, Vũ Tuấn Đức, Ngọc Lễ v.v.. cùng với những nhạc sĩ thế hệ thứ hai, thứ ba ở hải ngọai hay còn sinh sống trong nước.Theo dõi 95 chương trình phát thanh của Hoài Nam, người nghe chóang ngợp vì mức độ phong phú của những thông tin. Một bài nhạc mà người nghe có thể đã nghe đi nghe lại hàng chục lần nhưng chưa bao giờ được biết tên tác giả là ai, nói gì đến hòan cảnh bài nhạc ấy ra đời và vị trí của nó trong một giai đọan lịch sử. Với 70 năm tình ca trong âm nhạc Việt Nam, người mộ điệu có cơ hội biết được những thông tin quý báu đó.
Phần 01: 1930 Nguyễn Văn Tuyên, Đặng Thế Phong
Phần 02 1940 Lê Thương
Phần 03: Văn Cao phần 1
Phần 04: Văn Cao phần 2
Phần 05: Dương Thiệu Tước
Phần 06: 1945-1946
Phần 07: Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ
Phần 08: Thế nào là nhạc tiền chiến
Phần 09: Pham Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn
Phần 10: Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ
Phần 11: Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tí
Phần 12: Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương
Phần 13: Đoàn Chuẩn – Từ Linh
Phần 14: Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích
Phần 15: Văn Giảng, Châu Kỳ
Phần 16: Anh Việt, Lâm Tuyền
Phần 17: Tổng kết giai đoạn 1938-1954
Phần 18: Hoàng Trọng
Phần 19: Ngọc Bích, Xuân Tiên
Phần 20: Vũ Thành, Đan Thọ
Phần 21: Phạm Duy
Phần 22: Lê Trọng Nguyễn
Phần 23: Hoàng Nguyên
Phần 24: Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng
Phần 25: Phạm Đình Chương 1
Phần 26: Phạm Đình Chương 2
Phần 27: Văn Phụng
Phần 28: Hoàng Thi Thơ
Phần 29: Nguyễn Văn Đông
Phần 30: Tuấn Khanh
Phần 31: Y Vân
Phần 32: Anh Bằng
Phần 33: Minh Kỳ
Phần 34: Lê Dinh
Phần 35: Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu
Phần 36: Lam PhươngPhần 37: Trúc Phương
Phần 38: Huỳnh Anh
Phần 39: Khánh Băng
Phần 40: Duy Khánh
Phần 41: Mạnh Phát
Phần 42: Nhật Trường
Phần 43: Hoài Linh
Phần 44: Song Ngọc
Phần 45: Nhật Ngân, Thanh Sơn
Phần 46: Nguyễn Ánh 9
Phần 47: Đỗ Lễ, Bảo Thu
Phần 48: Hoài An, Nguyễn Vũ
Phần 49: Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu
Phần 50: Cung Tiến phần 1
Phần 51: Cung Tiến phần 2
Phần 52: Thanh Trang, Anh Việt Thu
Phần 53: Phạm Thế Mỹ
Phần 54: Trầm Tử Thiêng Phần 1
Phần 55: Trầm Tử Thiêng Phần 2
Phần 56: Trường Sa
Phần 57: Từ Công Phụng
Phần 58: Trịnh Công Sơn Phần 1
Phần 59: Trịnh Công Sơn Phần 2
Phần 60: Lê Uyên Phương Phần 1
Phần 61: Lê Uyên Phương Phần 2
Phần 62: Vũ Thành An
Phần 63: Ngô Thụy Miên Phần 1
Phần 64: Ngô Thụy Miên Phần 2
Phần 65: Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 1Xuân Kỷ Sửu: Xuân Trong Tân Nhạc Viêt Nam
Phần 66: Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 2
Phần 67: Đức Huy, Nam Lộc, Quốc Dũng, Tùng Giang
Phần 68: Phạm Duy Phần 1
Phần 69: Phạm Duy Phần 2
Phần 70: Phạm Duy Phần 3
Phần 71: Phạm Duy Phần 4
Phần 72: Tổng Kết Thời Kỳ Thứ 2 Trong 70 Năm Tình CaGiai Đoạn Sau 1975
Phần 73: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 1
Phần 74: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 2
Phần 75: Trầm Tử Thiêng
Phần 76: Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Anh Bằng, Đăng Khánh
Phần 77: Tùng Giang, Duy Quang
Phần 78: Đức Huy
Phần 79: Trần Quảng Nam, Vũ Tuấn Đức, Hoàng Quốc Bảo, Margurerite Phạm
Phần 80: Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Duy Trác, Trần Ngọc Sơn
Phần 81: Đăng Khánh
Phần 82: Trúc Hồ
Phần 83: Lê Tín Hương, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Đỗ Cung La, Anh Tài, Đặng Hiền
Phần 84: Ngô Thụy Miên
Phần 85: Lam Phương
Phần 86: Anh Bằng, Từ Công Phụng
Phần 87: Nguyễn Đình Toàn
Phần 88: Nguyễn Ánh 9
Phần 89: Trần Quang Lộc
Phần 90: Nguyễn Trung Cang – Lê Hựu Hà – Quốc Dũng
Phần 91: Bảo Chấn – Bảo Phúc
Phần 92: Thanh Tùng – Phú Quang – Quốc Bảo
Phần 93: Ngọc Lễ – Trần Tiến
Phần 94: Sơ lược về âm nhạc VN trong 34 năm 1975-2009
Phần 95 : Tác Giả Hoài Nam cám ơn thính giả
DOWNLOAD LINKS:
http://uploaded.net/file/ss0uiybu/c01gioithieu.-mp3
http://uploaded.net/file/v121ynpo/c02VanPhung.-mp3
http://uploaded.net/file/v6mpnk0e/c03VanCao1.-mp3
http://uploaded.net/file/k133bpd5/c04VanCao2.-mp3
http://uploaded.net/file/g46rgjb9/c05DuongThieuTuoc.-mp3
http://uploaded.net/file/71vydnor/c06NhacTienChien45-46.-mp3
http://uploaded.net/file/03lk0ddh/c07ThamOanh-Canhthan.-mp3
http://uploaded.net/file/ci3eb2za/c08TheNhacTienChien.-mp3
http://uploaded.net/file/lngblpfv/c09NhacTienChien1940.-mp3
http://uploaded.net/file/p08mosfp/c10NhacSiTheoKhangChien.-mp3
http://uploaded.net/file/xh014655/c11DoanChuan-HoangGiac.-mp3
http://uploaded.net/file/k34rnekq/c12-NgThienTo.-mp3
http://uploaded.net/file/dgj7x7pm/c13DoanChuan.-mp3
http://uploaded.net/file/o2quoqo0/c14PhamDuy-HoangTrong-NgocBich.-mp3
http://uploaded.net/file/p0egwudl/c15VanGiang-ChauKy.-mp3
http://uploaded.net/file/xc83lk6t/c16AnhViet-LamTuyen.-mp3
http://uploaded.net/file/x0pyu63s/c17TongKet1-16.-mp3
http://uploaded.net/file/qspb0mws/c19NgocBich-XuanTien.-mp3
http://uploaded.net/file/egtu2kev/c20VuThanh-DanTho.-mp3
http://uploaded.net/file/85f7lqgi/c21PhamDuy.-mp3
http://uploaded.net/file/g7m3xrey/c22TrongNguyen.-mp3
http://uploaded.net/file/5jbmaywu/c23HoangNguyen.-mp3
http://uploaded.net/file/1mi8d9ty/c24LeMongNguyen-NguyenHien-NhatBang.-mp3
http://uploaded.net/file/jqg424lr/c25PhamDinhChuong1.-mp3
http://uploaded.net/file/4758caf0/c26PDChuong2.-mp3
http://uploaded.net/file/puo9s51g/c27VanPhung.-mp3
http://uploaded.net/file/9r0q4xcs/c28HgTTho.-mp3
http://uploaded.net/file/qq8vuqry/c29NgVDong.-mp3
http://uploaded.net/file/o7lzruos/c30TuanKhanh.-mp3
http://uploaded.net/file/7kbwkv0p/c31YVan.-mp3
http://uploaded.net/file/aomyg8dx/c32AnhBang.-mp3
http://uploaded.net/file/4hvxymnt/c33MinhBang1.-mp3
http://uploaded.net/file/62wyyt2e/c34LeDinh2.-mp3
http://uploaded.net/file/tcv5rozl/c35PhamManhCuong-PTrongCau1.-mp3
http://uploaded.net/file/ixar3ogb/c36LamPhuong.-mp3
http://uploaded.net/file/mlnheq0y/c37TrucPhuong.-mp3
http://uploaded.net/file/xb1j0x9f/c38HuynhAnh.-mp3
http://uploaded.net/file/t1lihost/c39KhanhBang.-mp3
http://uploaded.net/file/vzt5zf36/c40DuyKhanh.-mp3
http://uploaded.net/file/6eamy840/c41ManhPhat.-mp3
http://uploaded.net/file/vdwfhjo0/c42NhatTruong.-mp3
http://uploaded.net/file/rx705118/c43HoaiLinh.-mp3
http://uploaded.net/file/v4f86qz7/c44SongNgoc.-mp3
http://uploaded.net/file/9lrcd063/c45nhatngan.-mp3
http://uploaded.net/file/0wd2ccks/c46NguyenAnh9.-mp3
http://uploaded.net/file/362fn4uh/c47DoLeBaoThu.-mp3
http://uploaded.net/file/ukysrusl/c48HoaianvaNguyenVu.-mp3
http://uploaded.net/file/ihx1e2us/c49TruongHaiDZungChinhHanChau.-mp3
http://uploaded.net/file/qn1koq46/c50CungTien.-mp3
http://uploaded.net/file/tk245bpv/c51CungTien.-mp3
http://uploaded.net/file/nhbg65wk/c52anhvietthu.-mp3
http://uploaded.net/file/tp0ffatj/c53phamthemy.-mp3
http://uploaded.net/file/ajq8kqis/c54tramtuthieng.-mp3
http://uploaded.net/file/9q6635r6/c55Tramtuthieng2.-mp3
http://uploaded.net/file/72ledbfo/c56truongsa.-mp3
http://uploaded.net/file/h4l85c2t/c57tucongphung.-mp3
http://uploaded.net/file/oqc0s4fk/c58trinhcongson.-mp3
http://uploaded.net/file/6s6esg57/c59trinhcongson.-mp3
http://uploaded.net/file/q5x823ua/c60leuyenphuong.-mp3
http://uploaded.net/file/bej04l8w/c61leuyenphuong.-mp3
http://uploaded.net/file/q42re45f/c62vuthanhan.-mp3
http://uploaded.net/file/edd0d1of/c63ngothuymien.-mp3
http://uploaded.net/file/xw59gdi6/c64ngothuymien2.-mp3
http://uploaded.net/file/sesekrwl/c65phuonghoang.-mp3
http://uploaded.net/file/772eo79k/c66phuonghoang2.-mp3
http://uploaded.net/file/zw2pomsu/c67nhactre.-mp3
http://uploaded.net/file/60ncag6e/c68phamduy.-mp3
http://uploaded.net/file/j6z5s1op/c69phamduy2.-mp3
http://uploaded.net/file/lwt1l845/c70phamduy3.-mp3
http://uploaded.net/file/syoei96i/c71phamduy4.-mp3
http://uploaded.net/file/jtnriw0j/c72tongketthoikythu2.-mp3
http://uploaded.net/file/ng4g5gmn/c73thoikysau75.-mp3
http://uploaded.net/file/5xbiuon2/c74thoikysau75.-mp3
http://uploaded.net/file/gbpokyye/c75thoikysau75-NSTramtuThieng.-mp3
http://uploaded.net/file/gl4w43an/c76thoikysau75.-mp3
http://uploaded.net/file/8nw2u40t/c77thoikysau75-DuyQuangvaTungGiang.-mp3
http://uploaded.net/file/h9otdg14/c78thoikysau75-DucHuy.-mp3
http://uploaded.net/file/grkzftmx/c79thoikysau75-vutuanduc-hoangquocbao.-mp3
http://uploaded.net/file/x4w5gjhs/c80thoikysau75-nguyetanh.-mp3
http://uploaded.net/file/2el9b0jx/c81thoikysau75-DangKhanh.-mp3
http://uploaded.net/file/66aj26xg/c82thoikysau75-TrucHo.-mp3
http://uploaded.net/file/i0n5dxnb/c83thoikysau75-Nhieunhacsi.-mp3
http://uploaded.net/file/is4gtu2o/c84thoikysau75-NgoThuyMien.-mp3
http://uploaded.net/file/46cav8vk/c85thoikysau75-LamPhuong.-mp3
http://uploaded.net/file/e8kdoc8q/c86thoikysau75-AnhbangvaTuCPhung.-mp3
http://uploaded.net/file/3y32yx01/c87thoikysau75-nguyendToan.-mp3
http://uploaded.net/file/d23hsubk/c88thoikysau75-nguyenAnh9.-mp3
http://uploaded.net/file/v46saner/c89thoikysau75-Tranquangloc.-mp3
http://uploaded.net/file/f47ilk16/c90thoikysau75-nguyentrungcanglehuuhaquocdung.-mp3
http://uploaded.net/file/44c9qau4/c91thoikysau75-baochanbaophuc.-mp3
http://uploaded.net/file/dxhe5gx8/c92thoikysau75-thanhtungphuquangquocbao.-mp3
http://uploaded.net/file/0hpod6cv/c93thoikysau75-ngocletrantien.-mp3
http://uploaded.net/file/4k9l06bz/c94nhinlai34nam1975-2009.-mp3
http://uploaded.net/file/hh76p3i5/c95loicamon1.-mp3
http://uploaded.net/file/pi7mzbp8/c95loicamon2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/QdQPk2eTD9gu/c 01 gioi thieu.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/94MHkY2n3wjc/c 02 Van Phung.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/z3GeFYCrNyu3/c 03 Van Cao 1.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/TkUVAkRCw5Dm/c 04 Van Cao 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/ptjWvnzMbdty/c 05 Duong Thieu Tuoc.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/tdG6ZupcrYPR/c 06 Nhac Tien Chien 45-46.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/3zDvSHQGZ4rR/c 07Tham Oanh-Canh than.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/X7WySCRVjaUD/c 08 The Nhac Tien Chien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/sKA9hgdjaKaA/c 09 Nhac Tien Chien 1940.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/Pqx5kp5wvyMr/c 10 Nhac Si Theo Khang Chien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/qZtV42r5BSEP/c 11 Doan Chuan-Hoang Giac.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/zN95RtkQFFQa/c 12- Ng Thien To.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/7fNAdcBPm94d/c 13 Doan Chuan.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/E7MFbUW5SbeD/c 14 Pham Duy-Hoang Trong-Ngoc Bich.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/KjytdHTMzS9a/c 15 Van Giang-Chau Ky.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/tVFHkjhC8cnf/c 16 Anh Viet-Lam Tuyen.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/99X5j9FS8P4n/c 17 Tong Ket1-16.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/VjF93S2hybQc/c 18 Giai doan 54-75.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/cga6SXXv4zqb/c 19 Ngoc Bich-Xuan Tien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/JTdzx7nvt3BT/c 20 Vu Thanh-Dan Tho.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/bMEgEMGKq87Q/c 21 Pham Duy.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/vAdMwn72PbSA/c 22 Trong Nguyen.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/9q87tD4jQsM3/c 23 Hoang Nguyen.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/DEwT3Us2Xdy5/c 24 Le Mong Nguyen-Nguyen Hien-Nhat Bang.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/5uTS2tPtTDuS/c 25 Pham Dinh Chuong 1.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/UvBdJrgg8PPJ/c 26 P D Chuong 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/cVhgUEgSzPv9/c 27 Van Phung.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/fEeHapxc9TbZ/c 28 Hg T Tho.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/zhXbQ5WYJh9K/c 29 Ng V Dong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/v3gQd2YTw89b/c 30 Tuan Khanh.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/QcqrKgtu8rNp/c 31 Y Van.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/CeGU77uzjJ4N/c 32 Anh Bang.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/fZr7j3ZFsPyM/c 33 Minh Bang 1.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/zhted3x4FbnB/c 34 Le Dinh 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/xQxsrdVdfY2R/c 35 Pham Manh Cuong – P Trong Cau 1.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/cDrHYwrN5NXu/c 36 Lam Phuong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/VtmFAykrWYSC/c 37 Truc Phuong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/YapBPCqMXtMr/c 38 Huynh Anh.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/V4CXKW9hHcjh/c 39 Khanh Bang.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/4JgUAVeRKSrU/c 40 Duy Khanh.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/fECV8hrWykTt/c 41 Manh Phat.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/k9PjYPHR4nQQ/c 42Nhat Truong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/cFKr2cDk93CJ/c 43 Hoai Linh.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/YTsPgzPzKTee/c 44 Song Ngoc.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/GhM37nfX2txQ/c 45 nhat ngan.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/WsaZEbKk9K8k/c 46 Nguyen Anh 9.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/9w6uKbXJjwvP/c 47 Do Le Bao Thu.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/n5ePE6kMk6Z5/c 48 Hoai an va Nguyen Vu.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/qDgvMN6Vsf2t/c 49 Truong Hai DZung Chinh Han Chau.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/c3FdkugvEjCU/c 50 Cung Tien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/3Y4fMRpDEzhJ/c 51 Cung Tien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/CnefHxd6zqUF/c 52 anh viet thu.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/nyg8RnANcGZT/c 53 pham the my.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/2dEMuSFgSaWV/c 54 tram tu thieng.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/usXGyfwGnaXC/c 55 Tram tu thieng 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/9HYCsZNrJCXj/c 56 truong sa.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/B3x4gyEpU8mu/c 57 tu cong phung.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/U9jQmKMZHsKs/c 58 trinh cong son.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/GChwSswacErE/c 59 trinh cong son.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/FHzYP9m7XeYs/c 60 le uyen phuong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/wtzeAFjE2MHp/c 61 le uyen phuong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/wfwNd2DEtK8d/c 62 vu thanh an.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/3pjFdzdaKhmD/c 63 ngo thuy mien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/kWwb326q8gZx/c 64 ngo thuy mien 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/PKcpgWpZt8Z7/c 65 phuong hoang.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/8qtBFva2wT27/c 66 phuong hoang 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/BxkjWhznQeFr/c 67 nhac tre.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/B2NzWmpGvgzG/c 68 pham duy.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/MfJVdk6KUxVu/c 69 pham duy 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/BE46Vf4fPKH7/c 70 pham duy 3.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/hKyqErFUF6bc/c 71 pham duy 4.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/WUUzMEwQsZaF/c 72 tong ket thoi ky thu 2.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/mFRvfc7j3Zpf/c 73 thoi ky sau 75.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/R7mUwPPXMnez/c 74 thoi ky sau 75.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/ZzQwueWtWnUh/c 75 thoi ky sau 75 – NS Tram tu Thieng.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/h7yV6xf9ePce/c 76 thoi ky sau 75.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/uYTwMVUPVRay/c 77 thoi ky sau 75- Duy Quang va Tung Giang.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/28kZUnbNv6vv/c 78 thoi ky sau 75- Duc Huy.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/3tVDpXUzFEBV/c 79 thoi ky sau 75- vu tuan duc – hoang quoc bao.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/W4Dm624Qw7Dr/c 80 thoi ky sau 75- nguyet anh.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/8tWPwndZnXDg/c 81 thoi ky sau 75- Dang Khanh.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/RhWp2fyYEpjd/c 82 thoi ky sau 75- Truc Ho.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/dNx3TWDzpqNG/c 83 thoi ky sau 75- Nhieu nhac si.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/MzPrvqkkNGps/c 84 thoi ky sau 75- Ngo Thuy Mien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/gsnSdekXEpat/c 85 thoi ky sau 75- Lam Phuong.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/xYbfqMv3BD4H/c 86 thoi ky sau 75- Anh bang va Tu C Phung.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/EGqUxT73K3nD/c 87 thoi ky sau 75- nguyen d Toan.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/VdVeM6ZNYVwU/c 88 thoi ky sau 75- nguyen Anh 9.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/CSjVjNWYydFm/c 89 thoi ky sau 75- Tran quang loc.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/unqZz8P57PEB/c 90 thoi ky sau 75-nguyen trung cang le huu ha quoc dung.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/edaCHsvA4TZs/c 91 thoi ky sau 75- bao chan bao phuc.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/ffJ7GFhDpjZQ/c 92 thoi ky sau 75- thanh tung phu quang quoc bao.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/QmryNDAKFfGv/c 93 thoi ky sau 75- ngoc le tran tien.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/QMWBC8Uw2Zp4/c 94 nhin lai 34 nam 1975-2009.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/jEc5JWw4GP79/c 95 loi cam on 1.-mp3
https://www.uploadable.ch/file/hSYWd9hjPfZ8/c 95 loi cam on 2.-mp3
HƯỚNG DẪN Mua tài khoản Premium để Download phim nhanh nhất (Admin bảo lãnh)CLICK HERE


- Nếu Links download bị lỗi, bạn vui lòng comment dưới hoặc tại ChatBox cho Ad biết nhé!

http://blogphimviet.net/70-nam-tinh-ca-trong-tan-nhac-viet-nam-1930-2000-2/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten