woensdag 26 april 2017

Playlist_Ðại nhạc hội ‘Tiếng Hát Vì Người Nghèo’ in Holland 2017-4-22 (36 video’s) : LM. Nguyễn Sang+Nguyễn Thanh+Giao Linh+Họa Mi+ Lâm Thuý Vân+Phương Hồng Ngọc+Ian McKamey+Ái Ni (Hòa Lan)+Ngọc Nga (Anh quốc)+Tuyết Trang+Hà Tuấn Huy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten