Sau năm 2011 Nhật Bản bị sóng thần kinh hoàng sợ hãi, và đã cướp đi bao nhiêu sanh mạng người Nhật Bản, lúc đó thật nhiều người bị sanh ly tử biệt khóc khổ bi thương bi thãm.Từ đó về sau người Nhật Bản đã hoàn toàn giác ngộ có thân người là phải bị chết vô giá trị như thế, nên họ đã tu hành như tôi sống độc thân, để không hại chết trẻ con nữa. Sống độc thân tự do tự tại đi mọi nơi giúp đở mọi người là hạnh phúc nhứt trần gian.
Năm đó tôi xin nghỉ việc một tuần đi giúp đỡ người Nhật Bản bị sóng thần, ông chủ của tôi thương tôi lắm, còn mua vé máy bay cho tôi đi nữa, tôi ở lại đó một tuần giúp đở người Nhật Bản tôi thương yêu nhứt thế giới. Người Nhật Bản đa số tu hành Đạo Phật và chú trọng Thiền Tưởng, Thiền Hành, Thiền Định, nên họ tâm tịnh lý minh thông minh sáng suốt. Cựu TT Obama theo "Thiền Tịnh Thiền Định" của người Nhật Bản, nên tâm tịnh lý minh, mới thương dân, thương nước, thương yêu đồng loại. ...