donderdag 13 april 2017

Video : Mỹ có đánh Bắc Hàn? + Mỹ sẽ làm gì thêm tại Syria? (Nói Chuyện Với Ngô Nhân Dụng)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten