zondag 9 april 2017

Những hình ảnh chưa từng được công bố trong ngày 30/4/1975 Sài Gòn..."thất thủ"... :(Geen opmerkingen:

Een reactie posten