woensdag 22 maart 2017

Video : Nóng: Hàng chục ngàn người Trung Quốc bất ngờ tràn vào VN, nguy cơ quân đội Trung Quốc trà trộn xâm nhập Việt Nam


Geen opmerkingen:

Een reactie posten