zaterdag 25 maart 2017

Video : Forbes 2017 : Việt Nam có nữ tỷ phú USD đầu tiên trong lịch sử : bà chủ VietJet Air + Khủng hoảng kinh tế & Nợ Trung Cộng, (ktg Nguyễn Xuân Nghĩa)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten