vrijdag 31 maart 2017

Video Nóng: Hàng trăm người dân Hà Tĩnh... "biểu tình" ngày thứ 4 liên tiếp đòi bồi thường do Formosa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten